კონტაქტი

მისამართი: მოსკოვის გამზირი 35, 0137, ქ. თბილისი
ტელეფონი: (995) 32 2 470 777
ტელეფონი: (995) 32 2 710 800
ელ-ფოსტა: info@gts-el.com