ვაჭრობა

სადისტრიბუციო  კომპანიები

სადისტრიბუციო კომპანიებს გარდა საწყობის განათებისა ელექტროენერგიის საკმაოდ სპეციფიური მოთხოვნა გააჩნიათ. მათ სადისტრიბუციო ავტომობილში ყოველთვის აუცილებელია ძაბვის არსებობა პორტატული სააღრიცხვო მოწყობილობების ფუნქციონირებისათვის.

სავაჭრო და გასართობი  ცენტრები

ელექტროენერგიის გარეშე დღეს ვერცერთი თანამედროვე სავაჭრო და გასართობი ცენტრი ვერ ფუნქციონირებს. მათთვის უწყვეტი ელექტრომომარაგება მხოლოდ განათების მიღებით არ შემოიფარგლება. როგორც წესი ამ ტიპის ობიექტებისთვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურის უზრულნველყოფა სულიად აუცილებელია, ამასთანავე თუ ობიექტი მალფუჭებადი პროდუქტითაც ვაჭრობს მაშინ უწყვეტი ელექტროენერგიით მომარაგება გარდაუცალი საჭიროებაა.