ტელეკომუნიკაციები

ტელე და რადიო კომპანიები

ტელე და რადიო კომპანიებისათვის ელექტროენერგია მხოლოდ სტუდიის განათებისა და აპარატურის მუშაობისთვის არ გამოიყენება. უწყვეტი და ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდების გარეშე ტელერადიო სიგნალების მიღება-გაგზავნა უბრალოდ შეუძლებელია.

საკომუნიკაციო  კომპანიები

უსადენო თუ სადენიანი ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებისათვის ელექტროენერგიის და განსაკუთრებით ხარისხიანი ელექტროენერგიის ქონა მხოლოდ აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ტელესაკომუნიკაციო კომპანიების ძაბვა ისეთივე კომპონენტია, როგორც თვით დანადგარები ან/და თანამშრომლები, ვინაიდან მის გარეშე თანამედროვე ტელეკომუნიკაცია ვერ ფუნქციონირებს.