სუპერმარკეტები

უწყვეტი ელექტროენერგიის მიწოდება სუპერმარკეტებისათვის მნიშვნელოვანია. ხოლო იმ სუპერმარკეტებისათვის, რომლებიც მალფუჭებად პროდუქციას ყიდიან ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება უბრალოდ აუცილებელია.