სოფლის მეურნეობა

ფერმები

ბევრი ფერმა მაღალი გადამცემი ელექტროენერგიის ქსელებიდან მოშორებით მდებარეობას, ან სულაც თქვენი ფერმისთვის ავტონომიური კვება უფრო იაფი შეიძლება გამოვიდეს. სოფლის მეურნეობაში ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის გამოყენება არა უბრალოდ სიახლე, არამედუკვე ჩვეულებრივი საჭიროებაა.