პორტები და  აეროპორტები

პორტებისა და აეროპორტების ფუნქციონირებისათვის ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება აბსოლიტურად აცულებელია. თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში კი სათანადო დენის ძაბვის არსებობა მნიშვნელოვანია ძვირადღირებული მანქანა მოწყობილობების ხანგრძლივი და უპრობლემო