მრეწველობა

ქარხნები და გადამამუშავებელი წარმოებები

 

ელექტროენერგიის გარეშე დღეს ვერცერთი თანამედროვე წარმოება ვერ ფუნქციონირებს, შესაბამისად უწყვეტი ელექტრომომარაგება მხოლოდ განათების მიღებით არ შემოიფარგლება. ამასთანავე, ქარხანა-ფაბრიკებისთვის მნიშვნელოვანია ძაბვის ხარისხი, რათა თანამედროვე ძვირადღირებულმა აპარატურამ დიდხანს და უპრობლემოდ იფუნქციონიროს.