ჰორეკა

საოჯახო ტიპის სასტუმროები

უწყვეტი ელექტროენერგიის მიწოდება მცირე ზომის სასტუმროებისათვის მნიშვნელოვანია, ხოლო თუ ასეთი სასტუმროს მდებარეობა ძალზედ დაბალი ან მაღალი ჰაერის ტემპერატურით ხასიათდება მაშინ მათთვის უწყვეტი ელექტროენერგიის მიწოდება არა მნიშვნელოვანი არამედ აუცილებელიცააა.

ბრენდული სასტუმროები

უწყვეტი ელექტროენერგიის მიწოდება სასტუმროების გამართული მუშაობისთვის კრიტიკულია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრენდი დაზარლდება. ხოლო თუ ასეთი სასტუმროს მდებარეობა ძალზედ დაბალი ან მაღალი ჰაერის ტემპერატურით ხასიათდება მაშინ მათთვის უწყვეტი ელექტროენერგიის მიწოდება არა მნიშვნელოვანი არამედ აუცილებელიცაა.

კაფეები და რესტორნები

კაფეებისა და რესტორნებისათვის მუდმივი და ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდება აცუილებელია.

ამას გარდა ძაბვის მიწოდების გარეშე დარჩენილი ყოველი წუთი ძალზედ ძვირადღირებული სიამოვნებაა.