გაზგასამართი სადგურები

გაზგასამართი და ბენზინგასამართი სადგურის გამართული ფუნქციონირებისთვის უწყვეტი და ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდება არათუ მნიშვნელოვანია, არამედ აუცილებელიც არის, ვინაიდან ძაბვის უხარისხო მიწოდება აზიანებს მაღალტექნოლოგიურ აგრეგატებს ასევე, ზრდის მექანიკური დაზიანების და შესაბამისად აალების საფრთხეს.