მისია

 

ჯითიეს ელექტრონიქსის მისიაა იყოს ლიდერი- შესთავაზოს მომხმარებელს პროდუქტი ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანხვედრით.

 

 

ხედვა 

 

ჩვენი კომპანია არის ქვეყანაში ინდუსტრიის ლიდერი, რომელიც იღებს და ნერგავს ეფექტურ გადაწყვეტილებებს თითოეული  მომხმარებლისა და სხვა დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის გათვალისწინებით.

ჩვენ ვაწვდით ხარისხიან მომსახურებას მუდმივად ცვალებადი შიდა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებით.

კომპანიის საქმიანობა მიმართულია ბიზნესის უწყვეტობისკენ, გარემოში ეკოლოგიური ბალანსის მხარდაჭერისა და ადამიანების უსაფრთხოებასა და ჯანმრთლობაზე ზრუნვისკენ.

 

 

პრინციპები

 

  • მომსახურების მაღალი ხარისხი
  • დროულობა
  • კონკურენტუნარიანი ფასი
  • მიზანმიმართულობა
  • გულწრფელობა და მოწესრიგებულობა
  • პროფესიონალიზმი
  • მომავალზე ზრუნვა
  • ლიდერობა თანაბარ პირობებში